winbookclub.com

กุญแจเซ็น : Zen Keys
ติช นัท ฮันห์ : เขียน
พจนา จันทรสันติ : แปล

แนะนำโดย : ธุลีดิน

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๙

๑๖๐ หน้า
ราคา ๑๕๐ บาท
ISBN ๙๗๔-๗๒๓๓-๔๗๙

งานเขียนของท่านผู้ประกาศสหสัมพันธ์แห่งสรรพสิ่ง ท่านผู้สถาปนา ‘หมู่บ้านพลัม’
งานแปลของท่านผู้รจนา ‘ขลุ่ยไม้ไผ่’เสียงขลุ่ยที่แง้มบานประตูแห่งเซ็นให้ข้าพเจ้าได้แย้มยลโลกอีกโลกหนึ่ง
โลกที่จิตวิญญาณเสรีโบยบินไปกับปีกแมลงปอเหล่านั้น

จากกุญแจเซ็นถึงขลุ่ยไม้ไผ่ได้พบเจอสิ่งใด?
เรามาไปด้วยกัน…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

ดอกไม้บานในใจฉัน ( A Garden in My Heart )
Jimmy Liao : เขียน
ชุตินันท์ เอกอุกฤษฎ์กุล : แปล
ผู้จัดพิมพ์ : บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น จำกัด
ISBN : 974-9656-82-2

แนะนำโดย : saranya_nok.worm

จะเป็นการดีเพียงไร ถ้าหากจะมีละอองเกสรเล็ก ๆ แห่งกำลังใจ ล่องลอยมาตกข้างในหัวใจของเรา แล้วไม่ช้าไม่นานมันก็เติบโตขึ้นเป็นดอกไม้ในหัวใจ เมล็ดพันธุ์ของมันค่อย ๆ เติบกล้า ปลิวหว่านทั่วไปบนพื้นผิวหัวใจของเรานั้น สวนดอกไม้ผลิบานเต็มทุกห้องหัวใจในเวลาต่อมา รอเวลาที่วันหนึ่ง ละอองเกสรกำลังใจจากสวนดอกไม้ในหัวใจเหล่านั้น จะปลิดปลิวลอยลมไปตก ณ หัวใจดวงอื่น ๆ…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

สวนดอกไม้ (มาลานชา ใน ภาษาเบงกาลี)

รพินทรนาถ ฐากูล : เขียน
วัฒนา วัฒพงศ์ : แปล
พิมพ์ครั้งที่สอง : มิย 2539 สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ISBN: 974-315-514-7
หน้า :112 หน้า
ราคา: 60 บาท
(ซื้อที่ kinokuniya siam paragon: 15 Feb 2006)

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

“สวนดอกไม้” นี้เป็นเรื่องสั้นขนาดยาวหรือหรือยาวขนาดสั้น เป็นเรื่องราวของนิรชาหญิงผู้ซึ่งรักและผูกพันสวนดอกไม้และสามีของเธอมาก เมื่อวันหนึ่งเธอประสบกับการแท้งและพิการ ไม่สามารถลุกไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงเท่านั้น

ความหวงแหนเกิดขึ้นเมื่อ สามีเธอให้เพื่อนหญิงในอดีตของเขามาดูแลสวนดอกไม้แทนเธอ เธอต้องต่อสู้กับความขัดแย้งในตัวเองระหว่างบาป คือ ตระหนี่
และบุญ คือ การให้
เมื่อความเลวร้ายเกิดขึ้นต่อร่างกายจิตใจก็ต้องเลวร้ายขึ้นหรือ?

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

เล็กนั้นงาม : การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยให้ความสำคัญกับผู้คน
(Small is Beautiful: Economics as if People Mattered)

อี.เอฟ. ชูมาเกอร์ : เขียน
กษิร ชีพเป็นสุข : แปล
วีระ สมบูรณ์ : บรรณาธิการแปล
จำนวน 464 หน้า ราคา 350 บาท

โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ทวี คุ้มเมือง เขียน

แนะนำโดย : คาใจ

สำหรับล่มนี้…
เป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทางเศรษฐศาตร์ของ อี.เอฟ.ชูมาเกอร์ นักคิดชาวเยอรมัน ผู้กล่าวถึง small is beautiful (วาทะตรึงใจและ อธิบายความเป็นไปของโลกด้วยประโยคง่ายๆที่จริงแท้เหลือเกินสำหรับคาใจน่ะคะ ) สำหรับเล่มนี้น่าอ่านเพราะรวบรวมข้อเขียนในต่างกรรมต่างวาระที่เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐศาสตร์เอาไว้และจัดลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ (แต่ไม่ได้เป็นความคิดทางเศรษฐศาสตร์เพียวๆ แต่จะกล่าวโดยอาศัยแนวทางพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์นำมาอธิบาย เช่น กล่าวถึงนิสัยของมนุษย์สมัยใหม่ที่ไม่ถือตนว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ แต่กลับเห็นว่าตนเป็นพลังภายนอกที่จะเข้ารอบครองทรัพยากรธรรมชาติ) โดยเนื้อหานั้นแบ่งเป็นสี่ส่วน …

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

ชื่อหนังสือ : เฒ่าจันทรา ปาฏิหาริย์รักข้ามภพ
หมวด : วรรณกรรม — เรื่องสั้นแปล

ผู้แต่ง : Giddens
ผู้แปล : โจอี้ ตงฟาง
จัดพิมพ์โดย : สนพ.มติชน
พิมพ์ครั้งที่ 1 : สำนักพิมพ์มติชน ตุลาคม 2549
กระดาษปอนด์เหลือง
ปกอ่อน
จำนวนหน้า : 264 หน้า
ขนาดหนังสือ : 13.2 cm. x 19 cm.
ISBN : 974-323-809-3

แนะนำโดย : ยางมะตอยสีชมพู

ร่วมค้นหาความหมายของคำว่ารัก(อลวน) ที่อยู่นอกเหนือการผูกมัดของโชคชะตา
รักข้ามภพ จากตำนานกามเทพในตำนานจีน สู่นิยายโรแมนติคแฟนตาซี
(นี่คือคำโปรยในปกของหนังสือเรื่องนี้ครับ)

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

ชื่อเรื่อง : มัทนะพาธา หรือ ตำนานแห่งดอกกุหลาบ
ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
รูปแบบคำประพันธ์ : บทละครพูดคำฉันท์
ราคา : ๗๐ บาท (จากร้านหนังสือมือสอง)

แนะนำโดย : พี่หนุงหนิง

ข้าพเจ้าได้ยินชื่อ “มัทนะพาธา” ครั้งแรกสมัยเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น ที่โรงเรียนมีการจัดงานประจำปี มีการแสดงบนเวทีมากมาย และหนึ่งในการแสดงของปีนั้นคือ การแสดงละครเรื่อง “มัทนะพาธา”

ครั้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ข้าพเจ้าเรียนวิชาประวัติวรรณคดีไทยกับอาจารย์ท่านหนึ่ง อาจารย์ท่านนี้สอนวิชาวรรณคดีได้สนุกนัก มักมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้พวกเราฟังอยู่เสมอ และเป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ยินชื่อของ “มัทนะพาธา”

เมื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย วิชาบังคับพื้นฐานวิชาหนึ่งที่ข้าพเจ้าต้องลงทะเบียนเรียนคือวิชาวรรณคดีไทย แน่นอนว่าข้าพเจ้าต้องได้ยินชื่อนี้อีกครั้ง

แม้ชื่อนี้จะจรดรอยจารึกในความทรงจำของข้าพเจ้าเป็นเวลาเนิ่นนาน แต่ข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสอ่านวรรณคดีเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบสักครั้ง จะได้อ่านก็แต่เพียงวรรคทองที่อาจารย์หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเท่านั้น

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

นิทานเวตาล
น.ม.ส.(พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์) : แปล/เรียบเรียง
ศิวทาส : แต่งไว้แต่โบราณ (สันสกฤต)
โสมเทวะ : รวบรวมไว้ในกถาสริตสาคร ราวต้นศตวรรษที่ ๑๒
เซอร์. อาร์. เอฟ. เบอร์ตัน แปลเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ 10 เรื่อง
พิมพ์ครั้งแรก : 2461
ฉบับที่อ้างอิงพิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2503 สำนักพิมพ์ คลังวิทยา
ISBN: ไม่ปรากฏ
หน้า :388 หน้า ราคา: 70 บาท

แนะนำโดย : แสนสุขสม

นิทานเวตาล ฉบับนี้เป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีภาษาสวยงามมากพร้อมมีเชิงอรรถธิบายรายละเอียดอย่างดีและมีครบทั้ง 25 เรื่องและแปลจากต้นฉบับภาษาสันกฤตเดิม

๏ เรื่องเวตาล

ลักษณะการเล่าเรื่องของนิทานเวตาลจะเป็นแบบ Metafiction คือเรื่องซ้อนเรื่อง บางครั้งเป็นเรื่องซ้อนเรื่องถึง 3 ชั้น

เนื้อหาทั้งสองฉบับคล้ายกันนั้นเป็นเรื่องราวของพระราชาทรงพระนามว่าวิกรมาทิตย์** ครองกรุงอุชชยินี(อุชเชนี) ต้องนำเวตาลที่ห้อยอยู่ที่กิ่งต้นอโศกไปให้โยคี เมื่อพระวิกรมาทิตย์จับเวตาลได้ครั้งแรกนั้นเวตาลได้ทำสัญญาตกลงว่าหากระหว่างทางพระวิกรมาทิตย์ตอบคำถามที่มันถามเมื่อไรมันจะลอยกลับกิ่งอโศกทันที แล้วเวตาลก็เริ่มเล่าเรื่อง…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

เดียวดายใต้เงาจันทร์ : โก้วเล้ง : รำพัน
เรืองรอง รุ่งรัศมี : เรียบเรียง
สามัญชนและทางทอง : พิมพ์ครั้งที่เก้า
จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
หนา ๑๕๒ หน้า ราคา ๘๐ บาท
ISBN 974-7682-48-6

แนะนำโดย : ธุลีดิน

ในย่ามของนักแสวงบุญผู้จาริกไปอาจมีหนังสือสักเล่มนาม ‘คีตาญชลี’ ไว้กล่อมใจยามใคร่เจรจากับใครสักคนแต่กลับหามีผู้ใดข้างกาย ในกระเป๋านักเดินทางผู้จรไปบนหนทางเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างอาจมี ‘โจนาธาน ลิฟวิงตัน’ นางนวลกบฏผู้ค้นหาความลับแห่งการบิน

ในห่อผ้าของจอมยุทธ์ผู้พกพากระบี่เล่มเดียวออกท่องยุทธภพ พวกมันกล้ารักกล้าแค้น ชำระสะสางเรื่องราวโดยรวบรัดชัดเจน
พกพากระบี่เล่มเดียวไปสุดหล้า ค้นหาสัจจะแห่งชีวิต อาจบางทีเป็นกระบี่เล่มเดียวกันนี้ เล่มเดียวกับที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึง

‘เดียวดายใต้เงาจันทร์’

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

กระบี่เย้ยยุทธจักร เดชคัมภีร์เทวดาผู้ประพันธ์ กิมย้ง
ผู้แปล น.นพรัตน์
ภาพปก วิชัย วรเทพ
สยามอินเตอร์คอมมิกส์
ราคา ๑๙๐ บาท

แนะนำโดย : ธุลีดิน

ผู้น้อยธุลีดิน หาใช่หนอนหนังสือไม่ใช่นักอ่านยุทธจักรนิยายตัวยงทั้งมิใช่จอมยุทธ์อันดับหนึ่งที่รอบรู้กว้างขวางเรื่องราวในยุทธภพจึงหาใช่เรื่องน่าอับอายที่จะเรียนว่า ผู้น้อยรู้จัก ‘เดชคัมภีร์เทวดา’ ก่อนจะประมือกับ ‘กระบี่เย้ยยุทธจักร’

‘เดชคัมภีร์เทวดา’ เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์ ‘กระบี่เย้ยยุทธจักร’ ภาพสองจอมยุทธ์ล่องเรือร่วมบรรเลงประสานเพลงขลุ่ยและพิณอย่างสุขหฤหรรษ์เสียงร้องของคนทั้งคู่เปี่ยมพลังหาญฮึกเสียงดนตรีที่ก้องสะท้านไปทั้งผืนน้ำ แนวไพรยังดังก้องอยู่ในห้วงคำนึงของข้าพเจ้า…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

Foundation สถาบัน สถาปนา
เขียน : Isaac Asimov
แปล : บรรยงก์ (ประจักษ์ พันธุบรรยงก์)
ฉบับอังกฤษพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. 1951/ พ.ศ. 2494
ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรก : ไม่ระบุ
ฉบับที่อ้างอิงพิมพ์ : โดยบริษัท โปรวิชั่น จำกัด
ISBN: 974-7823-03-9
หน้า :304 หน้า
ราคา: 199 บาท

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

เรื่อง Foundation นี้เป็นนิยายวิทยาศาสตร์เข้าขั้นงานคลาสสิกของนิยายประเภทนี้เขียนมาตั้งแต่ปี 1951 ผ่านมา 50 ปีแล้วก็ยังอ่านได้อยู่ ให้ความบันเทิงและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์อีกทั้งมีนัยทางการเมืองการปกครองด้วย

พล็อตเรื่องหลัก ๆ คือจักรวาลทั้งจักรวาลถูกปกครองโดย Galactic Empire (ฉบับแปลไทยว่าจักรวรรดิสากลจักรวาล ซึ่งหาเป็นชื่อต่อไปผมจะเขียนทับศัพท์)มานานกว่า 12,000 ปี มีประชากรไม่ต่ำกว่า หนึ่งล้านยกกำลังสี่คนและมีนักคณิตศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งชื่อ Hari Seldon ได้พัฒนาศาสตร์ที่เรียกว่าPsychohistory ขึ้นมา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้คณิตศาสตร์มาทำนายอนาคตHari Seldon ได้ทำนายว่าภายใน 500 ปี จักรวรรดิจะล่มสลาย…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

An Inconvenient truth
โลกร้อน ความจริงที่ไม่มีใครอยากฟัง เปิดโปงวิกฤตสิ่งแวดล้อมและทางรอดของมวลมนุษย์

เขียน : อัล กอร์
แปล : คุณากร วิฌิชย์วิรุฬห์
ฉบับอังกฤษพิมพ์ครั้งแรก : ค.ศ. 2006
ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2550
ฉบับที่อ้างอิงพิมพ์ : สำนักพิมพ์มติชน
ISBN: 978-974-323-923-6
หน้า : 328 หน้า
ราคา: 490 บาท
ตระกลู : Non-Fiction

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

เกริ่นนำ
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ผมประหลาดใจเหลือเกินกับข้อมูลที่ว่าปัจจุบันยังมีคนเถียงกันอยู่อีกว่า
“ภาวะโลกร้อนนี้เป็นฝีมือของมนุษย์หรือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติกันแน่”
จากความรู้ที่ผมเคยศึกษามาทำให้สามารถมั่นใจ 100 % ว่า “ภาวะโลกร้อนนั้นเป็นฝีมือมนุษย์แน่นอน”ขณะนี้ไม่ควรจะมีการเถียงกันแล้วในประเด็นนี้อีกแล้วเพราะมันงี่เง่าสิ้นดี มีหลักฐานชัดเจนมากมายว่า “ภาวะโลกร้อน” นี้เกิดจากพฤติกรรมการใช้พลังงานและการตัดป่าไม้ทำลายระบบนิเวศของมนุษย์อย่างไร้สำนึก…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

พ่อผมไม่เคยฆ่าใครIl a jamais tué personne, mon papa
เขียน : ฌ็อง-หลุยส์ ฟูร์นิเย่ร์ (Jean-Louis Fournier)
แปล : วัลยา วิวัฒน์ศร
ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม 2549
ฉบับที่อ้างอิงพิมพ์ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ
ISBN: 974-14-0315-1
หน้า : 128 หน้า
ราคา: 97 บาท
ตระกูล : Non-Fiction

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

ผมอ่านหนังสือเล่มบาง ๆ นี้แล้วเกิดความรู้สึกสองอย่างที่ตรงข้ามกันขัดแย้งกันมากคือชื่นใจและหดหู่ตัดสลับไปมารวดเร็วขณะอ่าน อ่านไปก็เกิดอาการเครียดน้อย ๆ ยิ้มเล็ก ๆ เศร้านิด ๆ

หนังสือเล่มนี้ใช้วิธีเล่าเรื่องเหมือน อ่านข้อคิดข้อเขียนของเด็กคนหนึ่งที่เขียนถึงพ่อของเขาในหัวข้อต่าง ๆ พ่อของเขาเป็นหมอผู้มีจิตใจโอมอ้อมอารีกับคนไข้มาก ๆไม่เคยเก็บเงินคนป่วยที่ไม่มีเงินเลย แต่กับภรรยาและลูก ๆ แล้ว หลายครั้งดูจะใจร้ายเหลือเกินทั้งเป็นพ่อที่ขี้เมา เมาทุกวัน ติดเหล้าอย่างหนักอ่านแล้วเกิดความรู้ว่าเด็กคนนี้รักพ่อและคิดว่าพ่อไม่รักตัวเอง

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

คนนอก L’Étrangerเขียน : อัลแบร์ กามู (Albert Camus)
แปล : อำพรรณ โอตระกูล
ฉบับฝรั่งเศสพิมพ์ครั้งแรก : พ.ศ. 2485
ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม พ.ศ. 2510
ฉบับที่อ้างอิงพิมพ์ครั้งที่ 9 : มีนาคม พ.ศ. 2549 สำนักพิมพ์สามัญชน
ISBN: 974-9748-01-8
หน้า : 176 หน้า ราคา: 150 บาท
ประเภท : นวนิยาย

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

เกริ่นนำ
ใครก็ตามไม่แยแสขนบธรรมเนียมมีโทษถึงประหารด้วยเครื่องประหารกิโยตีน เป็นจริงในนวนิยายเรื่อง “คนนอก” นี้

เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง
“คนนอก” เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มชื่อเมอโซเป็นคนไม่ยึดถือกฎเกณฑ์ของสังคมเขาไม่รู้ว่าแม่เขาอายุเท่าไรไม่รู้ว่าแม่เขาตายวันไหนไม่ดูศพแม่และไม่ร้องไห้ให้แก่ความตายของแม่เขา

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

ดวงตาที่สาม
เขียน : แดนอรัญ แสงทอง
พิมพ์ ครั้งแรก : กรกฏาคม 2549, สำนักพิมพ์แมวคราว
ISBN: 974-9748-24-7
หน้า : 88 หน้า
ราคา: 75 บาท
ประเภท : เรื่องสั้นขนาดยาว

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

“ดวงตาที่สาม”
แวบแรกที่เห็นชื่อเรื่องนี้ผมก็นึกถึงดวงตาที่สามที่อยู่กลางหน้าผากของพระอิศวรเห็นปกเขียนไว้ว่า “เรื่องราวหวือหวาพาฝันเล็ก ๆ เรื่องราวหนึ่ง”ก็ยิ่งทำให้นึกถึงต้องพระอิศวรเปิดตาที่สามเผากามเทพจนร่างไหม้ไร้ร่างโทษฐานแผลงศรปักอกท่านทำให้หลงรักพระอุมาจนทำให้กามเทพได้ชื่อว่า “อนงค์ (แปลว่าไม่มีร่าง)”

๏ เกี่ยวกับหนังสือ
เรื่องสั้นขนาดยาว “ดวงตาที่สาม”เป็นเรื่องของสายบัวหรืออติวาสน์ ภควัตผู้หญิงตาบอดหน้าตาดี สวย และเก่งที่กำลังจะกลายเป็นคนตาดีเพราะนายตีรทัสสี นภาอำไพ (เต๊ะ)ได้ลงทุนหาหมอหาพยาบาลมารักษาตาของเธอทั้งสองเป็นคู่รักกัน ตลอดเวลาหลายที่ผ่านมาที่เธอตาบอดเขาได้ดูแลเธออย่างดีจนเธอรักเขาแล้วแต่จะเป็น “รักแท้” หรือเปล่าต้องพิสูจน์…

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

The God Delusion
Richard Dawkins : เขียน

Published 2006 by Bantam Press
ISBN: 9780593055489
หน้า :406 หน้า
ราคา: 900 บาท / £12.99

แนะนำโดย : แสนสุขสม นั่งชมวิหค

คิดว่าแทบทุกคนคงเคยได้ยินได้ฟังเพลง “Imagine” ของ John Lennon ผมเองก็เคยฟังตั้งแต่ยังเด็ก ๆ และชื่นชอบทำนองของเพลงมาก เพราะเป็นเพลงที่เล่นเปียโนเพราะมาก ๆ เรียบง่าย ไพเราะ ชอบถึงขนาดไปหาหนังสือเพลงมาให้พ่อแปลเนื้อให้ฟัง พ่อแปลให้ฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี ตอนนั้นคงเด็กเกินกว่าที่จะเข้าใจ”โทษ”ของ”การแบ่งแยก” ในเนื้อเพลงนั้นมีวรรคหนึ่งที่ผมมาตระหนักเอาเมื่อตอนโตขึ้น เมื่อได้รู้จักกับคำว่า “สงครามศาสนา”

หรือสงครามที่เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อทางศาสนาแตกต่างกัน แค่เพราะความเชื่อต่างกันเท่านั้นคนเราฆ่ากันได้ถึงเพียงนี้ วรรคนั้นคือ “And no religion too” ผมเห็นด้วยกับ John Lennon โลกคงจะดีขึ้นจริง ๆ ถ้าหากไม่มีการแบ่งแยกใด ๆ แต่ก็อีกนั้นแหละ “you may say that I’m a dreamer” ใช่อาจจะทำได้แค่เพียงฝัน

(อ่านต่อ…)

…………………………………………………………………………………………..

ขอได้รับขอบคุณจากสมาชิกชมรมหนอนหนังสือแห่ง winbookclub.com
ด้วยจิตคารวะ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: