bookreview : ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ

ชีวิตเป็นศิลป์ชีวิต คือ การดำรงชีวิต
เป็นศิลป์ คือ ต้องการความรู้และความพากเพียร
มิไช่ปล่อยให้ขึ้นเองอย่างหญ้าบอน-พุทธทาสภิกขุ-

ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อน ในวันแดดจัด (จัดว่าร้อนมาก) ข้าพเจ้าเดินหลบความร้อนเข้าไปในหอศิลป์แห่งหนึ่ง เป็นอาคารขนาดสี่ห้าชั้นใจกลางเมือง เจ้าหน้าที่ต้อนรับยิ้มแย้มชวนคุยราวกับว่านานๆจะมีคนผ่านเข้ามาสักที ภายในอาคารใหญ่กว้างสว่างด้วยไฟหลอด แบ่งงานแสดงเป็นสองส่วน ส่วนชั่วคราวและถาวร ณ.วันนั้นไม่มีงานแสดงชั่วคราว ข้าพเจ้าเดินขึ้นไปด้านบนเป็นส่วนจัดแสดงงานถาวร

เป็นหนแรกที่ข้าพเจ้ามีโอกาสสัมผัสภาพเขียนงานเขียนที่มีขนาดใหญ่กว่ากระดาษเอสี่หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ เฟรมภาพเขียนขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างเรียงสลับกันไป เป็นชิ้นงานของศิลปินหลายๆคน หลายภาพเป็นรูปวาดเชิงพุทธศิลป์ บางภาพเป็นงานกราฟฟิก มีเส้นสายไม่กี่เส้นแต่มีคำอธิบายใต้ภายยาวกว่าเส้นที่อยู่ในเฟรมสีขาวเสียอีก มีเพียงภาพเดียวที่คล้ายมีมือวิเศษจูงจับร่างข้าพเจ้าให้เดินเข้าไปหาอย่างไม่รีรอ

ภาพที่เห็นเป็นภาพ “ใต้ถุนบ้าน” เป็นใต้ถุนบ้านเรือนไม้สีเข้ม อุปกรณ์ประกอบการงานเกษตรวางเรียงราย แสงแดดอ่อนๆ ทอฉายช้อนเข้ามาในพื้นที่ ดินสีดำชื้นถูกแบ่งเป็นสองสีตามช่องตามจังหวะที่แสงผ่านเข้ามา ในกระบุงมีข้าวเปลือกสีเหลืองพูน เมื่อสะท้อนกับแสงอาทิตย์มองไปแล้วเป็นสีทองอร่าม ดินดำให้ความรู้สึกเย็น ลำแดดสร้างความรู้สึกอบอุ่น

ด้วยความใหญ่ของภาพ ทำให้เมื่อยื่นอยู่ตรงหน้านั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายและจิตใจข้าพเจ้าได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นไปแล้ว ข้าพเจ้าลืมไปขณะหนึ่งว่าตัวเองอยู่ในเมือง เมืองที่ถนนคอนกรีตสีดำเป็นที่บรรจุความเครียดของคนทั้งเมือง ท้องฟ้าที่มีแต่เสาก้างปลาและสายไฟ

คล้ายโดนดูดเข้าไปข้างใน เมื่อมองจ้องให้ใกล้เข้าไปอีก ภาพที่ข้าพเจ้าเห็นเกิดจากการแต้มสีเป็นเม็ดเล็กๆ เล็กกว่าเม็ดข้าวเสียด้วยซ้ำ เมื่อรู้สึกตัวอีกที ข้าพเจ้าให้นึกถึงบางบทบางตอนหนึ่งของหนังสือเล่มที่ข้าพเจ้าเคยผ่านตา

นับตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาเลย จนกระทั่งเดี้ยวนี้วรรณกรรมหรือศิลปกรรมก็ตาม ล้วนแต่มุ่งหมายความงามที่บริสุทธิ์ วรรณกรรมก็มุ่งหมายความงามของทางวรรณคดี สามารถที่จะจับจิตใจของคนให้ลืมความเห็นแก่ตัวได้อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่ง; ศิลปก็เหมือนกันความงามนั้นมุ่งหมายจะให้จับใจคน จนถึงกับลืมความเห็นแก่ตัวตนเสียได้ จูงใจบุคคลไปได้ ไปในทางที่จะให้สูงขึ้น ถ้าสูงขึ้นก็หมายความว่าไม่เห็นแก่ตัว คือละ selfishness (ความเห็นแก่ตัว) เสียได้ตามควร

ในยุคสมัยที่ศิลปะถูกตีคุณค่าด้วยเงินตราและความบ้าตัวตนของศิลปิน คนเดินดินธรรมดาอย่างข้าพเจ้าจะมองหาคุณค่าของศิลปะที่แท้จากอะไร?? มิใช่ประโยคคำถามหากเป็นเพียงแค่ประโยคบ่นเล่าก็เท่านั้น

  ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ
  สารนิพนธ์พุทธทาสภิกขุ
  ว่าด้วย ศาสนา ดนตรี กวี ศิลปะ
  สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ
  พิมพ์ครั้งแรก กรกฏาคม ๒๕๔๗
  ๒๘๘ หน้า

  สารนิพนธ์ชุดนี้เป็นการรวมงานเขียนของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ซึ่งว่าด้วยเรื่องศิลปะ ดนตรี กวีและศาสนา โดยให้ให้ความหมายของคำว่าศิลปะกว้างออกไปถึงระดับการกระทำและจิตใจของผู้สร้างงานศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นสายวรรณกรรม สายดนตรี จิตกรรมและปฏิมากรรม เนื้อหาแบ่งออกเป็น ห้าส่วนหัวข้อใหญ่ ๆ

  ๑. กวีนิพนธ์(บทนำ) : เกริ่นถึงความหมายของศิลปะ
  ๒. ศิลปะดนตรี : ว่าด้วยเรื่องของ”สื่อ” ทั้งภาพและเสียง(ดนตรี) ที่มีผลต่อสังคมวัฒนธรรม
  ๓. วรรณคดีศาสนา : ว่าด้วยเรื่องภาษาวรรณกรรม ปรัชญา อักษรศาสตร์
  ๔. ภาษาศิลปะ วรรณกรรม : วรรณกรรมเพื่อจิตวิญญาณ
  ๕. ศาสนา วรรณกรรม ศิลปะ : ความด้วยเรื่องความพ้น หลุดพ้นด้วยธรรม

  หากแต่ส่วนที่เน้นหนักถึงหน้าที่และคุณค่าของศิลปะจะอยู่ในหมวดของ “ศิลปะดนตรี” และ “วรรณกรรมศาสนา” โดยท่านได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของขั้นตอนการผลิตงานศิลปะและผลผลิตที่ออกมาว่า

  -ชีวิต ศิลปะ บทกวี-
  คำว่าศิลป์ ไม่หมายเพียงแต่วัตถุอย่างเดียว ทางนามธรรมก็ได้ ความคิดนึก การเสกสรรค์ การประดิษฐ์ในทางจิตใจก็เป็นศิลป์ได้ เพราะฉะนั้นศิลปะในพุทธศาสนาที่แท้จริง มันคือศิลปะแห่งการเป็นคน ให้น่าดูที่สุด ให้งดงาม

  เพราะศิลป์นั้น เรามีความหมายตรงที่ ความงาม ความดึงดูดใจด้วยความงาม จูงผู้อื่นให้ทำความดี โดยอาศัยความงามของศิลปะนั้น

  ทีนี้พระพุทธศาสนามีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในเบื้องปลาย อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าเอง ไม่ใช่เราต้องว่า งามเบื้องต้นหมายถึงการเรียน งามท่ามกลางหมายถึงการปฏิบัติ งามเบื้องปลายหมายถึงการได้รับผลของการปฏิบัติ อย่างนี้

  หรือว่า ศีล งามในเบื้องต้น สมาธิ งามในท่ามกลาง ปัญญา งามในเบื้องปลาย ; แล้วแต่จะเรียก

  ในความเห็นส่วนตัวของข้าพเจ้าต่อหนังสือเล่มนี้ เห็นว่าหากผู้ใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างงานศิลปะหรือสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กวี วรรณกรรม หรือภาพวาด อยากให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดู แล้วลองนึกย้อนมองสิ่งต่างๆที่เคยกระทำผ่านมาว่าได้คงค่าอยู่ในความหมายความงดงามของความประสงค์แห่งศิลปะหรือไม่ การปฏิรูปสื่อก็ดี การสืบสานวัฒนธรรมก็ดี ที่ผ่านมาได้ลองตรองคิดถึงความหมายโดยแท้ของศิลปะแล้วหรือไม่

  กลับมาที่ห้องแสดงงาน

  ภาพที่ข้าพเจ้ายืนมองอยู่นั้น เป็นลักษณะการเขียนภาพแบบค่อยๆแต้มจุดสีทีละจุดทีละจุด มิได้เป็นการทาแบบปาดละเลง ทีละจุดทีละสี ภาพที่ใหญ่ขนาดนี้ นอกจากความสามารถในเชิงศิลป์แล้ว คงต้องอาศัยความเยือกเย็น ความอดทน ความอบอุ่น จึงสามารถถ่ายทอดภาพเช่นนี้ออกมาได้ เมื่อหลับตาแล นึกถึงภาพนั้นทีไร ความรู้สึกที่ได้ก็ยังคงไม่จางหายไปเลย

  จุดเล็กๆก็รวมตัวกันเป็นภาพใหญ่ได้ แถมเป็นภาพใหญ่ที่งดงามเสียด้วยสิ

  ข้าพเจ้าคิดไปขณะเดินดูภาพอื่นๆที่เหลือ

  พวกเราเป็นนักเขียนหนังสือ เป็นนักทำงานศิลปะทางด้านภาษา ผมอยากจะฝากเรื่องจิตสำนึกเหล่านี้ว่า พวกเรามีครบถ้วนหรือไม่ ผมเคยพูดไว้ว่าคนเขียนหนังสือหรือคนทำงานทางด้านศิลปะนี้เป็นผู้ดูแลความรู้สึกของสังคม เป็นผู้ดูแลความรู้สึกของผู้คนในสังคม

  -อาวุธกวี ตัดตอนอัตตา พัฒนาสำนึก-
  โดย อาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

  ด้วยมิตรภาพเช่นเคยขอรับ

  Advertisements

  bookreview :คัมภีร์รากผัก

  คัมภีร์รากผัก : หงยิ่งหมิง(ประพันธ์)
  วิทยา โสภณดิเรกรัตน์ (แปล)
  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ..

  ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยชื่นชอบแนวคิดการสอนแบบภูมิปัญญาตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นนิทานจีน นิยายกำลังภายใน ซึ่งแน่นอนว่าหากมองให้ลึกแล้ว นิยายกำลังภายในหรือนิทานจีนเหล่านั้นย่อมมีฐานมีรากมาจากที่เดียวกัน ใช้แล้วครับทุกอย่างย่อมมีราก

  ..

  เนื้อหาทั้งหมด300กว่าหน้า ต่อหน้าต่อหนึ่งเรื่อง เป็นเรื่องสั่นๆง่ายๆเข้าใจไม่ยาก หากใจกว้างพอ หากท่านผู้อ่านเคยผ่านตาหนังสือ “สายธารแห่งปัญญา” ย่อมสามารถดื่มด่ำล้ำลึกกับความหอมหวานของรากผักนี้ได้เป็นอย่างดี

  ..

  แลกกันอ่าน : ศานติในเรือนใจ:ติช นัท ฮันห์

  ศานติในเรือนใจ : การเรียนรู้ศิลปะการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและผาสุก
  เขียน : ติช นัท ฮันห์
  แปล : ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์

  ฉันเพิ่งพบหนังสือเล่มนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี้เอง แน่นอนว่าก่อนนั้นฉันเองเคยได้ยินได้อ่านงานเขียนของพระเซนท่านนี้มาบ้าง จากเพื่อนสหายที่มีจิตเมตตาช่วยกันนำเสนอ

  ด้วยเพราะเล่มเล็กบางเบาในจำนวนหน้า ๑๒๐ กว่าหน้า ด้วยภาษาบอกเล่าอันอ่อนโยนของตัวอักษร ก่อนหลับตาสู่กาลราตรี ฉันต้องไล้ตาผ่านตัวอักษรอันอ่อนหวานนั้นทุกคืน อย่างเชื่องช้า อย่างสงบและไม่เร่งรีบ สหายที่อ่อนโยนทั้งหลาย ลองหายใจเข้าแล้วนึกถึงดอกไม้สิ สหายที่อ่อนโยนทั้งหลายรู้สึกอย่างไร เมื่อผ่อนลมหายใจออกสหายที่อ่อนโยนรู้สึกเช่นไร รู้สึกเหมือนฉันรึเปล่า

  ฉันไม่อาจขยายความรู้สึกนี้เป็นตัวอักษรได้ หากแต่ว่าขณะนั้นที่ฉันหายใจฉันรู้สึกสงบเย็น เป็นความสงบเย็นที่ง่ายดายเหลือเกิน จากนี้ฉันจะเริ่มเล่าให้มิตรสหายทั้งหลายที่อยู่ณ. ที่นี้ฟัง ฟังว่าฉันได้เดินทางอย่างไรในที่แห่งนี้ ที่แห่งศานติในเรือนใจอย่างไร…

  [อ่านต่อ…]

  หนังสือหนังหา : ปริศนาแห่งหิมพานต์

  ปริศนาแห่งหิมพานต์ : พิศณุ ศุ ภ.

  นรกสวรรค์ และพรหมโลก สามดินแดนที่เฉียดใกล้ประตูนิพพาน

  “ชีวิตมนุษย์ดุจความฝันดั่งมายา ดั่งเป็นจริง ท่านแน่ใจหรือว่า ขณะนี้มิได้กำลังฝันไป
  โลกตื่นหรือโลกฝันกันแน่แท้จริง”

  -วาทะของเลี่ยจื่อ-

  “หิมพานต์” นับเป็นสถานที่ๆข้าพเจ้าใฝ่ฝันอยากเดินทางเข้าไป นั่นเป็นภาพฝันตอนเมื่อยังเด็กครั้งที่ยังนั่งอยู่หน้าจอดูละครย้อนยุค สี่กุมาร พระทินวงศ์ สุวรรณสาม หรือเรื่องอะไรมากมายจำไม่ได้ ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานั้นล้วนมีฉากหลังเป็นภาพของไตรภูมิตามความเชื่อทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

  Read more of this post

  แลกกันอ่าน : สายธารแห่งปัญญา

  สายธารแห่งปัญญา : คัมภีร์สร้างสรรค์ชีวิตตามวิถีแห่ง พุทธ เต๋า ขงจื้อ
  หงอิ้งหมิง สมัยราชวงศหมิง /เขียน
  บุญศักดิ์ แสงระวี /เรียบเรียง

  อ่า.. ท่านเหล่าจอมยุทธอย่าเพิ่งรีบชักกระบี่ตีกันเพื่อแย่งชิงคัมภีร์ ข้าน้องขี้เกียจเช็ดเลือด ข้าพเจ้าปัดฝุ่นเล็กน้อยก่อนจักเริ่มเล่าความ เปิดมาหน้าแรกภายในข้าพเจ้ามิได้มองคำนำแต่อย่างใด ข้าพเจ้าพบเจอวันเดือนปีที่ข้าพเจ้าได้คัมภีร์เล่มนี้มาครอบครอง แน่นอนข้าพเจ้ามิต้องเสียเหงื่อแย่งชิงคัมภีร์เฉกเช่นจอมยุทธ์โบราณการณ์

  หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าตีตราเป็นเจ้าของไว้ตั้งแต่ปี ๔๗ เดือน ๑๐ สองปีกว่าที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้า ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าแทบไม่รู้จักเหล่านักปราชญ์ตระกูล”จื้อ”ทั้งหลายเหล่า รู้จักคำว่า”เต๋า” เพียงลมผ่านรูหู ถ้าให้อธิบายต้องบอกว่าข้าพเจ้านึกถึงนักพรตที่ถือกระบี่ไม้ ไล่ปราบผีดิบที่กระโดดไปมาไล่กัดคน แฮ…

  (อ่านต่อ…)