ห้องเก็บปกหนังสือ

e0b8a7e0b8b4e0b896e0b8b5e0b981e0b8abe0b988e0b887e0b89be0b8a3e0b8b2e0b88ae0b88de0b98c

วิถีแห่งปราชญ์ : ปฏิปทา จริยาวัตร ของ พระพรหมคุณาภรณ์ ( ป.อ. ปยุตฺโต )

กล่าวนำ : กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ ผู้อ่านหลายท่านคงเคยผ่านตามาบ้าง อาจจะบางบทบางตอนซึ่งมีการคัดเอามายกถึง หรือว่าอาจเป็นได้ว่าเคยผ่านตาทั้งเล่มมาแล้วก็ดี ทว่าก็อยากบอกเล่าเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ย้ำเข้าไปอีก เพื่อสำหรับบางท่านที่ยังไม่เคยอ่านหรือผ่านตามาเลย

รูปแบบ : เป็นเรื่องเล่าบันทึกขนาดสั้น ไม่ยาวมากนัก เนื้อหาในแต่ละตอนไม่ได้ต่อเนื่องกันจึงสามารถเปิดอ่านตอนไหนก่อนก็ได้ ไม่ว่าจะอ่านจากตอนหลังมาหน้า หรือหน้าไปหลัง จากตอนกลางก็สามารถได้เนื้อหาในส่วนตอนนั้นๆเหมือนกัน (จึงมีบางส่วนเท่านั้นที่เป็นตอนต่อเนื่องกัน) เนื้อหาทั้งหมดในเล่มรวมแล้ว ๑๔๐ ตอน เล่มหนาประมาณหน้าได้สี่ร้อยกว่าหน้า แต่อ่านจบโดยไม่รู้สึกหนักเหนื่อยประการใด

เนื้อหา : แบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่คือ หนึ่งหลักธรรมคำสอน และสองเรื่องเล่าหลักปฏิบัติในแต่ละรายละเอียดของการใช้ชีวิตในประจำวันของพระพรหมคุณาภรณ์ เป็นวิถีที่ดำเนินผ่านไปอย่างปกติสุขและสงบ ซึ่งจะว่าไปแล้ว สามารถปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตและหลักคิดของคนทั่วไปได้เช่นกัน กล่าวคือโดยเนื้อแท้แล้วการเป็นปราชญ์นั้น ก็คือการใช้ชีวิตดำเนินวิถีในแต่ละวันให้ผ่านไปอย่างคนปกติธรรมดานี้ละ

โฆษณา

One Response to ห้องเก็บปกหนังสือ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: