ดาวดำดึกบรรพ์

image

‘เหตุผลที่มองไม่เห็น อันเป็นสมบัติส่วนตัว’

บรรทัดบนนั้นคือตัวหนังสือที่ลอยอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าเมื่อยามที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบ

ปกหนังสือเป็นรูปตัวหนังสือชื่อเรื่อง เป็นตัวอักษรรูปทรงสามมิติ มีสีเหลือง แดง ขาว ดำ และสีช้ำๆอีกสีหนึ่ง ระบายไว้คนละด้าน บางตัวสีแดงอยู่บน บางตัวสีดำอยู่ข้าง สีเหลืองซ้ายบ้าง ขวาบ้าง หรืออยู่รอบๆบ้าง สีขาวก็นเช่นเดียวกับสีอื่น

คือต่างก็มีด้านของตนในตัวอักษรหนึ่งตัว อาจมีเพียงสองสี  บางตัวอาจมีเพียงสีเดียว

.. หรืออาจมีครบทุกสีในหนึ่งตัวอักษร

    

Advertisements